Пратите рад Друштва

Пратите рад Друштва – читајте записнике са састанака Управног одбора и других тела

Заинтересоване колеге, поготово председници подружница и секција могу убудуће пратити рад, одлучивање, предлоге, поделе задужења, планирање активности УО Друштва преузимањем или читањем записника овде.