Школска библиотека у функцији развијања истраживачких вештина ученика

Колега Миле Пенков на трибину у Нишу изложио је занимљив пример истраживања у школској библиотеци.Рад можете преузети са адресе, кликом налинк овде.

Published in: on 31. марта 2011. at 20:43  Оставите коментар  

Интернет-терминологија у говору младих

Колегиница Зорица Смиљанић из ОШ „Павле Савић“ из Београда у свом мастер-раду бавила се надасве занимљивом и актуелном темом веб-терминологије младих.

Рад можете преузети: Internet_terminologija_u_govoru_mladih_Zorica_Smiljanic

Published in: on 28. октобра 2010. at 01:48  Оставите коментар  

Позив на сарадњу

Шта је стручна литература за једног школског библиотекара? Могло би се рећи – све. Прво, књиге које су упутства и стандарди за библиотечко пословање. Затим, књиге које промишљају библиотекарство данасили приказују историјат библиоеткарства и књиге. Али, и литература која се бави и другим медијима, не само књигом, јер од библиотекара се очекује да буде медијски писмен. пошто ради у школксој библиотеци, за библиотекара је стручна и педагошко-методичка литература  Коначно, добар библиотекар мора бити обавештен и о оном што чита највећи број читалаца: белетристици.
Ипак, на овом простору нећемо стављати приказе лепе књижевности, то остављамо за странице намењене нашим читаоцима. Овде ћемо приказивати ону литературу коју бисмо саветовали својим колегама да прочитају, а студије, чланке, есеје и друге краће форме и приложити да је колеге могу преузети.
За почетак прилажемо два есеја и очекујемо да их колеге прикажу или бар коментаришу:

Мисија библиотекара, Ортега и Гасет
Анатомија меланхолије (Хиперионски есеји), Бела Хамваш

Презентације и радови школских библиотекара

Published in: on 24. маја 2009. at 03:23  Оставите коментар