Конкурс за награду „Мина Караџић“ за 2012. годину

Друштво школских библиотекара Србије
расписује конкурс за
доделу Награде “Мина Караџић”

У складу са Правилником за доделу Награде “Мина Караџић Друштво расписује конкурс за доделу Награде „Мина Караџић“

 Услови

Право да конкуришу имају библиотекари који су чланови ДШБС и уредно плаћају чланарину.

Предлагачи: секције, активи ДШБС или матична одељења библиотека које врше саветодавни рад, или школа (директор) у којој библиотекар ради.

Процедура и награде

Предлагач у договореном року подноси, тј. шаље, образложену пријаву, Комисија прегледа и пише своје образложење за награде у следећим категоријама:

 • најбољи школски библиотекар основних школа
 • најбољи школски библиотекар средњих школа

Награде за школске библиотекаре су новчане. Уз награде се добија повеља са ликом Мине Караџић. Уколико пристигле пријаве не задовољавају услове конкурса, Комисија има право да у одређеној категорији не додели награду за ову годину.

Награде ће бити уручене на Смотри стваралаштва школских библиотека 22. октобра 2012. Награђени библиотекари ће на Смотри  укратко  представити свој рад, односно рад своје библиотеке.

Пријава и образложење

У пријави се, по ставкама из Правилника, образлаже  зашто се школска библиотека или библиотекар предлажу за награду. Уз опис је потребно уградити, доставити или приложити што више доказа и показатеља: фотокопираних или скенираних аката, медијских прилога, мишљења итд.

Рок за пријаву 1. октобар 2012. године

Адреса за слање пријава и за ближе информације

 1. за Војводину – Мирјана Радовановић,  mirjanard@hotmail.com
 2. за Београд – Славица Томић Голубовић,   slavicagolubovic@yahoo.com
 3. за Србију без Војводине и ван Београда – Весна Филиповић,  biblioteka@vasapelagic.edu.rs

Онлајн-подршка

За прикупљање документације и писање пријаве и образложења омогућена је подршка током септембра на Мудл-платформи, курс Награда „Мина Караџић“ на адреси: http://www.el-kurs.skolskibibliotekari.edu.rs/

Published in: on 12. септембра 2012. at 21:21  Оставите коментар  

Конкурс за 4. Смотру стваралаштва школских библиотекара

Друштво школских библиотекара Србије

расписује

К О Н К У Р С

за избор најбољих примера праксе из области сарадње школског библиотекара с различитим актерима из школске заједнице и ширег школског окружења.

Радови одабрани по конкурсу биће презентовани на Смотри стваралаштва школских библиотекара – програму стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, акредитованом за школску 2012/13. годину; област библиотекарство, кат. бр. 6, компетенција К1, приоритети 4 и 5, носи 8 бодова).

Смотра ће се одржати на Светски дан школских библиотекара – 22. октобра 2012. године у Београду.

Конкурсне теме

1. Сарадња за бољу сарадњу: заједничке активности стручних сарадника усмерене на побољшање комуникације и сарадње међу ученицима и наставницима у школи; радионице (Комуникација, Толеранција…), рад у школском тиму, координација рада ђачког парламента, професионална оријентација (активности за професионално усмеравање ученика), професионални развој на нивоу школе (прикази докумената, веб страна и сл. у вези са професионалним развојем наставника)

2. Имам право да знам више: посебни програми рада сa ученицима који показују интересовања за одређене области знања или имају тешкоће у учењу (индивидуализовани приступ), а које су резултат сарадње стручних сарадника, наставника и родитеља ученика

3. Образовање за будућност: прикази сарадничких часова школског библиотекара и наставника, на којима су примењене савремене методe, приступи и технологије (тимска, тематска, пројектна, проблемска настава; интердисциплинарни и интегративни приступ у настави; онлајн подучавање и учење)

4. Културни атеље: културне и јавне активности које планира и изводи школски библиотекар заједно са другим актерима из школе и школског окружења и које су значајне за школу, али и за ширу заједницу – сценарија за јавне наступе, школске приредбе и прославе поводом обележавања значајних датума и јубилеја, промоције и манифестације изван школе у којима активно учествују ученици (представе, квизови, гостовања, посете, такмичења итд.)

5. Школа и породица као партнери: акције и садржаји који успешно укључују родитеље и старатеље ученика у различите области школског живота и образовања њихове деце, којима се оснажује поверење и гради партнерски однос између школе и породице, као најважнијих фактора у образовању ученика

6. Из ђачког блока: лого и заштитни знак Смотре стваралаштва школских библиотека, ликовни конкурс за ученике и наставнике основних и средњих школа.

Услови конкурса

Учесници на конкурсу 

На конкурсу могу учествовати школски библиотекари, стручни сарадници и наставници, појединачно и у тимовима. Радови одабрани по конкурсу биће представљени на Смотри. На Смотри могу учествовати највише 3 члана једног тима. Ученички или наставнички рад који је одабран по ликовном конкурсу биће посебно награђен: ученик-аутор и ментор.

Садржај и форма пријављеног рада

Садржај пријављеног рада треба да се односи на једну од понуђених конкурсних тема.

Пријава обавезно садржи:

 1. образац у ворду у који су унети потребни подаци по задатим рубрикама, највише на 5 страница;
 2. пауер-поинт презентацију (Офис 2003) до 5 МБ, на чијим слајдовима ће бити приказан резиме целокупног рада по ставкама из ворд-обрасца и који ће бити приказан на самој Смотри.

Пријава може да садржи и друге прилоге: сценарије, пројектну или другу документацију, фото-галерије, видео-записе, адио-записе итд. Они се прилажу на це-де-у или се објављују на интернету а у ворд-обрасцу се наведе линк до прилога.

Бенефиције за учеснике Смотре

 • Учесници одбрани по конкурсу не плаћају котизацију,
 • Учесници по конкурсу добијају уверење о 8 бодова за похађање програма стручног усавршавања као и слушаоци Смотре,
 • Учесници-излагачи добијају потврду да су у програму стручног усавршавања учествовали у улози предавача,
 • Учесници-излагачи добијају потврду да је њихов рад објављен у електронском зборнику радова са Смотре, уколико су се сложили да њихов рад буде јавно објављен, што ће  потврдити у ворд-обрасцу у одговарајућој рубрици.

Онлајн-подршка учесницима по конкурсу

Током септембра и октобра, до саме Смотре, учесници по конкурсу имаће онлајн-подршку око недоумица при попуњавању ворд-обрасца и рубрика у њему; креирања и оптимализовања пауер-поинт презентације; постављања медијских садржаја на интернет на одговарајуће сервисе; ауторских права и других суштинских и техничких питања у вези са учешћем у конкурсу и Смотри.

Подршка је организована на Мудл-платформи као форум у курсу под називом Смотра стваралаштва школских библиотекара, на адреси: http://www.el-kurs.skolskibibliotekari.edu.rs/

Рокови

Достављање пријаве и радова: до 5. октобра 2012. године.

Објављивање резултата: до 12. октобра 2012.

Агенда Смотре са распоредом активности: до 15. октобра 2012.

Контакти

Пријаве: ворд-образац и пауер-поинт презентације слати на имејл-адресу: andjelka.tancic@gmail.com

Компакт дискове са великим прилозима и ученичке радове слати на адресу:
Анђелка Танчић
Браничевска бр. 1
11118 Београд

Образац за пријаву

Преузмите ворд-образац за пријаву кликом на линк:  SMOTRA_obrazac_prijave

 

Published in: on 12. септембра 2012. at 20:56  Оставите коментар  

3. Смотра стваралаштва школских библиотекара

Друштво школских библиотекара Србије

расписује

К О Н К У Р С за семинар Смотра стваралаштва школских библиотекара

(обавезан, 8 сати)

Теме и садржај радова: сарадње школске библиотеке с различитим актерима из школске заједнице и ширег школског окружења

 1. Знање за 21. век: прикази сарадничких часова школског библиотекара и наставника, на којима су примењене савремене метода, приступи и технологије (тимска, тематска, пројектна,  проблемска настава; интердисциплинарни и интегративни приступ у настави)
 2. Знање плус: посебни програми рада с ученицима који показују интересовања за одређене области знања  или имају тешкоће у учењу (индивидуализовани приступ), а које су резултат сарадње стручних сарадника, наставника и родитеља ученика
 3. Школска културна сцена: културне и јавне активности које планира и изводи школски библиотекар у сарадњи с другим актерима из школе и школског окружења – сценарија за школске приредбе и прославе поводом обележавања значајних датума и јубилеја (представе, квизови, гостовања, посете, такмичења итд)
 4. Библиотека и интернет: базе знања, веб-странице, блогови и форуми које покреће, креира или ажурира школски библиотекар с циљем промоције читања, очувања и развоја писмености и језичке културе
 5. Портрет за Смотру: лого и заштитни знак Смотре стваралаштва школских библиотека, ликовни конкурс за ученике и наставнике основних и средњих школа.

Форма рада, опис и документовање активности (прилози)

Рад обавезно садржи детаљан опис  свих фаза рада са прилозима (фотографије, прес-клипинг, аудио и видео-записи, делови извештаја и др.) који документују опис.

Услови конкурса – На конкурсу могу учествовати школски библиотекари, стручни сарадници и наставници, појединачно и у тимовима. Радови одабрани по конкурсу биће представљени на Смотри. На Смотри могу учествовати највише 3 члана једног тима. Ученички или наставнички рад одабран по ликовном конкурсу биће посебно награђен: ученик-аутор и ментор.

Пријава

Уз рад је неопходно приложити попуњен пријавни лист са следећим подацима:

 • име учесника и њихова занимања у школи,
 • име школе, места, телефон
 • контакти учесника: имејл, телефон (обавезно телефони),
 • назив теме и рада;
 • резиме рада.

Пријава треба да буде попуњена српским језиком, ћириличним писмом, фонтом тајмс њу роман, величина слова 12.

Рокови

Достављање радова:  до 6. априла 2012. године;

Објављивање резултата: до 17. априла 2012.

Дефинисање начина представљања изабраних радова на Смотри: до 20. априла 2012.

Адреса за достављање радова:

Комисија за преглед радова – Анђелка Танчић Радосављевић, Браничевска 1, 11000 Београд

Смотра ће се одржати крајем априла у Нишу. Тачан датум и време – накнадно

Контакти: drustvo.skolskih.bibliotekara@hotmail.com

Особа за контакт: Слађана Галушка, 069 3984727

Питања у вези с Конкурсом  можете поставити и у коментарима испод овог чланка.

Пријаву на конкурс за Смотру можете преузети кликом на линк:

prijava_na_konkurs_Smotra_stvaralastva_2012

.

ПРОГРАМ  3. СМОТРЕ СТВАРАЛАШТВА  ШКОЛСКИХ  БИБЛИОТЕКАРА 

У радној атмосфери и добром расположењу на Смотри је учествовало 50-ак школских библиотекара, не рачунајући излагаче.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Published in: on 6. марта 2012. at 00:08  Comments (1)  

Конкурс за Смотру стваралаштва школских библиотекара 2011/12. године

Друштво школских библиотекара Србије

расписује К О Н К У Р С за акредитовани семинар Смотра стваралаштва школских библиотекара (8 сати)

на теме из области сарадње школске библиотеке с различитим актерима из школске заједнице и ширег школског окружења

Теме и садржај радова:

 1. Отворена школа – Особене културне и јавне активности које организује или осмишљава библиотекар у сарадњи са локалном заједницом и институцијама културе, а које доприносе угледу школе и библиотеке у широј заједници
 2. Школска  библиотека без зидова  – Школски библиотекар и наставник  као партнери у ОВ- раду; Међушколска сарадња; Тематска, интердисциплинарна, пројектна настава
 3. Библиотекар као ментор – Подршка даровитим ученицима  који у школској библиотеци истражују посебне задатке и теме; Укљученост ученика са сметњама у развоју у посебне програме школске библиотеке
 4. Подстицање, мотивисање и награђивање – Маркетинг и стратегије популарисања активности школе и школске библиотеке; Ликовни конкурс за ученике основних и средњих школа: лого и заштитни знак Смотре; Мотивисање и награђивање појединаца и тимова

Форма рада; опис и документовање активности (прилози) – Рад обавезно садржи детаљан опис  свих фаза рада са прилозима (фотографије, прес-клипинг, аудио и видео-записи, делови извештаја и др) који документују опис.

Услови конкурса – На конкурсу могу учествовати школски библиотекари, стручни сарадници и наставници, појединачно и у тимовима. Радови одабрани по конкурсу биће представљени на Смотри. На Смотри могу учествовати највише 3 члана једног тима.  Ученички рад одабран по ликовном конкурсу биће посебно награђен: ученик-аутор и ментор.

Пријава – Уз рад је неопходно приложити попуњен пријавни лист са следећим подацима: име учесника и њихова занимања у школи, школа, место, контакти (обавезно телефони), назив теме и рада;  резиме рада. Пријава треба да будее попуњена српским језиком, ћириличним писмом, фонтом тајмс њу роман, величина слова 12.

Рокови – Достављање радова: 4. јула 2011. године;  објављивање резултата: 1. септембра 2011; дефинисање начина представљања изабраних радова на Смотри: до 15. септембра 2011.

Адреса за достављање радова: Комисија за преглед радова – Анђелка Танчић Радосављевић, Браничевска 1, 11000 Београд

Контакти – drustvo.skolskih.bibliotekara@hotmail.com   021 6045893

Особа за контакт: Слађана Галушка, 069 3984727

Своја додатна  питања можете поставити и у коментарима испод овог чланка.

.

Published in: on 16. априла 2011. at 03:57  Comments (2)  

Конкурс за Смотру библиотекара и награду „Мина Караџић“ 2010.

  Друштво школских библиотекара Србије
расписује конкурс за
Смотру стваралаштва школских библиотека
Теме и садржај  

преузмите флајер са садржајем смотре  

  

преузмите пријаву на Смотру

 1. Како је код других – искуства из земаља у окружењу и свету: како послују школске библиотеке, какви су стнадарди, како су опремљени, каква је законска регулатива…
 2. Посебне збирке у школским библиотекама (легати, семинарски радови, научни радови наставника и др); начин на који се обрађују, чувају, користе; опис, намена, вредност и значај збирки; популаризација…
 3. Школска периодична издања – представљање штампаног или електронског гласила, зборника, годишњака и др. периодичних врста које покреће, уређује школ. библиотекар: идеја за покретање, уредништво и сарадници, укљученост ученика и колега, садржаји, форма, концепција, периодичност излажења…
 4. Библиотекар истраживач истраживања које спроводи школски библиотекар, сам или у тиму, а у вези су са радом библиотеке и њеном делатношћу: теме, методологија, приказ резултата, чему могу послужити резултати…
 5. Библиотекар покретач и иноватор – акције и пројекти које је покренуо школски библиотекар, а које представљају искорак из уобичајене праксе: опис, садржај, коме је намењено, ко је укључен, какви су резултати и корист
 6. Ловац у житу – библиотекар и истраживачки рад ученика; библиотекар и библиотека као подршка ученицима који у школској библиотеци истражују посебне задатке и теме: опис ученичког истраживања с прилозима, опис удела школског библиотекара у истраживању, резултати
 7. С културом је лепше – особене културне и јавне активности које организује или осмишљава библиотекар, а које превазилазе уходану праксу предавања, изложби, књижевних дружења, литерарно-ликовних конкурса и слично: опис, садржај, сарадници, резултати…
 8. Беседа библиотекара – аутентична беседа коју библиотекар изговара у различитим ситуацијама: приликом прве организоване посете одељенске заједнице, празника библиотеке, месеца књиге, неког јубилеја и у другим пригодима.

НАПОМЕНА: Посебно су пожељни радови на прву тему.

Форма рада Рад се шаље поштом или електронском поштом (ако је мањег обима) у електронском виду. Формат рада може бити било који: ворд-документ, аудио или видео-запис, павер-поинт презентација, веб-страница и слично, као и комбинација више формата. 
Рокови Рок за предају рада: 10. септембар 2010. године
Рок у коме ће учесници бити обавештени о исходу прегледа радова: 1. октобар 2010.
Презентовање рада на Смотри стваралаштва школских библиотека – акредитованог семинара за 2010/2011. годину (8 сати), уколико будете у ужем избору: 25. октобар 2010. године
Пријава Уз рад неопходно је приложити пријаву у ворд-документу (електронски или штампано), која садржи:

 1. Назив рада и сажетак
 2. Име и презиме кандидата,
 3. Образовање и струка, радно искуство и године стажа у библиотеци
 4. Лични контакти библиотекара: телефони и имејл
 5. Да ли је библиотекар члам Друштва школских библиотекара Србије
 6. Подаци о школи: назив, пуна адреса, телефони и имејл школе

Пријаву можете преузети овде .

Слање Радове шаљете на једну од адреса:

Особе за контакт Весна Гошовић и Славица Јурић – на имејл Друштва

 

  Друштво школских библиотекара Србије
расписује конкурс за
доделу награде “Мина Караџић”
  У складу са Правилником за доделу награде “Мина Караџић Друштво расписује конкурс за доделу награде
Услови Право да конкуришу имају библиотекари који су чланови ДШБС и уредно плаћају чланарину
Предлагачи секције, активи ДШБС или матична одељења библиотека које врше саветодавни рад.
Процедура и награде Предлагач у договореном року подноси тј. шаље образложену пријаву, Комисија прегледа и пише своје образложење за награде у следећим категоријама:

 • најуређенија школска библиотека основних школа
 • најуређенија школска библиотека средњих школа
 • најбољи школски библиотекар основних школа
 • најбољи школски библиотекар средњих школа

Награде за школске библиотекаре су новчане, а награде за школске библиотеке су вредне књиге. Уз награде добија се повеља са ликом Мине Караџић.

Награде ће бити уручене на Смотри стваралаштва школских библиотека 25. октобра 2010. награђени библиотекари и њихове библиотеке на смотри ће укратко представити свој односно рад своје библиотеке.

Пријава и образложење У пријави се по ставкама из Правилника, образлаже  зашто се школска библиотека или библиотекар предлажу за награду. Уз опис потребно је уградити, доставити, приложити што више доказа и показатеља.
Рок за пријаву 10. септембар 2010. године
Адреса за слање пријава и за ближе информације за Војводину – Мирјана Радовановић mirjanard@hotmail.com  за Београд – Снежана Гига snezana.giga@gmail.com

за Србију без Војводине и ван Београда – Јелица Васић jelicav@gmail.com

 

Published in: on 22. маја 2010. at 21:35  Оставите коментар