Koнференција „Комуникација – интеракција – акција“

Друштво школских библиотекара и Дигитална агенда у оквиру пројекта „Веб-технологија у функцији повећања ефикасности комуникације и интеракције у савременој школи“

р  а  с  п  и  с  у  ј  у

ПОЗИВ И КОНКУРС

за учешће на стручном скупу  – конференцији

Комплетан текст позива и конкурса:

 Poziv_konkurs_za_konferenciju

Прелиминарна агенда конференције:

Preliminarna_agenda

Образац пријаве рада:

prijava_rada_na_konkurs_obrazac

Упитник за пријављивање на конференцију као слушалац за полазнике семинара „Комуникација и интеракција у савременој школи“ попуните на овој адреси:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHlJdm9QY0RWU2JwUnVHc1Q2S1ptZXc6MQ

Упитник за пријављивање на конференцију за остале заинтересоване учеснике-слушаоце конференције попуните на овој адреси:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJUYUZ6MGFTX09jX3RsbUlKaVIyTkE6MQ

Он-лајн подршка потенцијалним учесницима по конкурсу организована је на форуму професионалне заједнице просветних радника: http://kolo.wall.fm/forum/106

Коначна агенда и програм конференције биће објављени до 3. децембра 2012. године.

Сва додатна питања можете поставити на форуму професионалне заједнице у теми о конкурсу: http://kolo.wall.fm/forum/topic/213

.

Published in: on 11. новембра 2012. at 21:37  Оставите коментар  

Конкурс за награду „Мина Караџић“ за 2012. годину

Друштво школских библиотекара Србије
расписује конкурс за
доделу Награде “Мина Караџић”

У складу са Правилником за доделу Награде “Мина Караџић Друштво расписује конкурс за доделу Награде „Мина Караџић“

 Услови

Право да конкуришу имају библиотекари који су чланови ДШБС и уредно плаћају чланарину.

Предлагачи: секције, активи ДШБС или матична одељења библиотека које врше саветодавни рад, или школа (директор) у којој библиотекар ради.

Процедура и награде

Предлагач у договореном року подноси, тј. шаље, образложену пријаву, Комисија прегледа и пише своје образложење за награде у следећим категоријама:

 • најбољи школски библиотекар основних школа
 • најбољи школски библиотекар средњих школа

Награде за школске библиотекаре су новчане. Уз награде се добија повеља са ликом Мине Караџић. Уколико пристигле пријаве не задовољавају услове конкурса, Комисија има право да у одређеној категорији не додели награду за ову годину.

Награде ће бити уручене на Смотри стваралаштва школских библиотека 22. октобра 2012. Награђени библиотекари ће на Смотри  укратко  представити свој рад, односно рад своје библиотеке.

Пријава и образложење

У пријави се, по ставкама из Правилника, образлаже  зашто се школска библиотека или библиотекар предлажу за награду. Уз опис је потребно уградити, доставити или приложити што више доказа и показатеља: фотокопираних или скенираних аката, медијских прилога, мишљења итд.

Рок за пријаву 1. октобар 2012. године

Адреса за слање пријава и за ближе информације

 1. за Војводину – Мирјана Радовановић,  mirjanard@hotmail.com
 2. за Београд – Славица Томић Голубовић,   slavicagolubovic@yahoo.com
 3. за Србију без Војводине и ван Београда – Весна Филиповић,  biblioteka@vasapelagic.edu.rs

Онлајн-подршка

За прикупљање документације и писање пријаве и образложења омогућена је подршка током септембра на Мудл-платформи, курс Награда „Мина Караџић“ на адреси: http://www.el-kurs.skolskibibliotekari.edu.rs/

Published in: on 12. септембра 2012. at 21:21  Оставите коментар  

Конкурс за 4. Смотру стваралаштва школских библиотекара

Друштво школских библиотекара Србије

расписује

К О Н К У Р С

за избор најбољих примера праксе из области сарадње школског библиотекара с различитим актерима из школске заједнице и ширег школског окружења.

Радови одабрани по конкурсу биће презентовани на Смотри стваралаштва школских библиотекара – програму стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, акредитованом за школску 2012/13. годину; област библиотекарство, кат. бр. 6, компетенција К1, приоритети 4 и 5, носи 8 бодова).

Смотра ће се одржати на Светски дан школских библиотекара – 22. октобра 2012. године у Београду.

Конкурсне теме

1. Сарадња за бољу сарадњу: заједничке активности стручних сарадника усмерене на побољшање комуникације и сарадње међу ученицима и наставницима у школи; радионице (Комуникација, Толеранција…), рад у школском тиму, координација рада ђачког парламента, професионална оријентација (активности за професионално усмеравање ученика), професионални развој на нивоу школе (прикази докумената, веб страна и сл. у вези са професионалним развојем наставника)

2. Имам право да знам више: посебни програми рада сa ученицима који показују интересовања за одређене области знања или имају тешкоће у учењу (индивидуализовани приступ), а које су резултат сарадње стручних сарадника, наставника и родитеља ученика

3. Образовање за будућност: прикази сарадничких часова школског библиотекара и наставника, на којима су примењене савремене методe, приступи и технологије (тимска, тематска, пројектна, проблемска настава; интердисциплинарни и интегративни приступ у настави; онлајн подучавање и учење)

4. Културни атеље: културне и јавне активности које планира и изводи школски библиотекар заједно са другим актерима из школе и школског окружења и које су значајне за школу, али и за ширу заједницу – сценарија за јавне наступе, школске приредбе и прославе поводом обележавања значајних датума и јубилеја, промоције и манифестације изван школе у којима активно учествују ученици (представе, квизови, гостовања, посете, такмичења итд.)

5. Школа и породица као партнери: акције и садржаји који успешно укључују родитеље и старатеље ученика у различите области школског живота и образовања њихове деце, којима се оснажује поверење и гради партнерски однос између школе и породице, као најважнијих фактора у образовању ученика

6. Из ђачког блока: лого и заштитни знак Смотре стваралаштва школских библиотека, ликовни конкурс за ученике и наставнике основних и средњих школа.

Услови конкурса

Учесници на конкурсу 

На конкурсу могу учествовати школски библиотекари, стручни сарадници и наставници, појединачно и у тимовима. Радови одабрани по конкурсу биће представљени на Смотри. На Смотри могу учествовати највише 3 члана једног тима. Ученички или наставнички рад који је одабран по ликовном конкурсу биће посебно награђен: ученик-аутор и ментор.

Садржај и форма пријављеног рада

Садржај пријављеног рада треба да се односи на једну од понуђених конкурсних тема.

Пријава обавезно садржи:

 1. образац у ворду у који су унети потребни подаци по задатим рубрикама, највише на 5 страница;
 2. пауер-поинт презентацију (Офис 2003) до 5 МБ, на чијим слајдовима ће бити приказан резиме целокупног рада по ставкама из ворд-обрасца и који ће бити приказан на самој Смотри.

Пријава може да садржи и друге прилоге: сценарије, пројектну или другу документацију, фото-галерије, видео-записе, адио-записе итд. Они се прилажу на це-де-у или се објављују на интернету а у ворд-обрасцу се наведе линк до прилога.

Бенефиције за учеснике Смотре

 • Учесници одбрани по конкурсу не плаћају котизацију,
 • Учесници по конкурсу добијају уверење о 8 бодова за похађање програма стручног усавршавања као и слушаоци Смотре,
 • Учесници-излагачи добијају потврду да су у програму стручног усавршавања учествовали у улози предавача,
 • Учесници-излагачи добијају потврду да је њихов рад објављен у електронском зборнику радова са Смотре, уколико су се сложили да њихов рад буде јавно објављен, што ће  потврдити у ворд-обрасцу у одговарајућој рубрици.

Онлајн-подршка учесницима по конкурсу

Током септембра и октобра, до саме Смотре, учесници по конкурсу имаће онлајн-подршку око недоумица при попуњавању ворд-обрасца и рубрика у њему; креирања и оптимализовања пауер-поинт презентације; постављања медијских садржаја на интернет на одговарајуће сервисе; ауторских права и других суштинских и техничких питања у вези са учешћем у конкурсу и Смотри.

Подршка је организована на Мудл-платформи као форум у курсу под називом Смотра стваралаштва школских библиотекара, на адреси: http://www.el-kurs.skolskibibliotekari.edu.rs/

Рокови

Достављање пријаве и радова: до 5. октобра 2012. године.

Објављивање резултата: до 12. октобра 2012.

Агенда Смотре са распоредом активности: до 15. октобра 2012.

Контакти

Пријаве: ворд-образац и пауер-поинт презентације слати на имејл-адресу: andjelka.tancic@gmail.com

Компакт дискове са великим прилозима и ученичке радове слати на адресу:
Анђелка Танчић
Браничевска бр. 1
11118 Београд

Образац за пријаву

Преузмите ворд-образац за пријаву кликом на линк:  SMOTRA_obrazac_prijave

 

Published in: on 12. септембра 2012. at 20:56  Оставите коментар  

Веб-технологија у функцији повећања ефикасности комуникације и интеракције у савременој школи

пројекат Друштва одобрен на конкурсу Дигиталне агенде

Програм подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационог друштва

Пројекат је намењен свим запосленима у образовању и састоји се из 3 фазе

 1. Акредитовани програм обуке „Комуникација и интеракција у савременој школи“ која се реализује електронским путем (Мудл 2.1 платформа за учење  ) и доноси 24 бода;  трајање: 24. 9 – 11. 11. 2012.  Завршни испит 8. 12. 2012.
 2. Конкурс за чланове професионалне заједнице (мреже) просветних радника РС расписује се почетком новембра и траје до краја новембра. Конкурс ће бити расписан на неколико тема – категорија, а радови одабрани на конкурсу биће приказани на стручном скупу. У свакој од 5 категорија бира се најбољи рад, тимски или индивидуални и награђује. На конкурсу могу учествовати сви просветни радници који су активни чланови мреже и учествују у њеном оживљавању. Током трајања конкурса биће организовани редовни он-лајн састанци ради помоћи и покренута форумска тема на мрежи заједнице. Теме конкурса су у директној вези са садржајима програма обуке из прве фазе, па су полазници обуке у предности.
 3. Стручни скуп 8. 12. 2012. год.  под називом „Комуникација – интеракција – акција“ у ОШ „Ђорђе Крстић“ резултат је расписаног конкурса и радова одабраних на конкурсу, заједно са неколико пленарних излагања. На стручном скупу могу учествовати и други просветни радници који нису прошли програм обуке, али плаћају пуну цену котизације. Агенда скупа биће накнадно и благовремено постављена.

Летак са детаљима пројекта преузмите кликом на хипер-везу:  letak_Veb-tehnologija

Број полазника је ограничен и предност ће имати школски тимови од најмање 6 чланова, а највише 8. Уколико из једне школе има више тимова, сваки попуњава посебан формулар.

Пријава за програм обуке тече попуњавањем формулара. Преузмите их, пажљиво и потпуно попуните све тражене податке и пошаљите на назначену адресу: digitalno.ucenje@gmail.com

Формулари за пријаву школских тимова: timska_prijava_Veb-tehnologija

Формулар за пријаву појединаца: pojedinacna_prijava_Veb-tehnologija

Рок за пријављивање: 1. септембар 2012.

Имали смо у виду да до 1. септембра све школе већ имају донесене предлоге планова стручног усавршавања, у које могу унети и активности пројекта. У првих неколико дана септембра на основу пристиглих пријава одабраћемо пријављене и обавестити да ли су њихове пријаве прихваћене.

За више детаља у вези са пројектом, програмом обуке обратите се својим питањима на форумској теми професионалне заједнице.

Ако се још нисте укључили у заједницу, не часите ни часа: http://kolo.wall.fm/ 

.

Published in: on 1. јула 2012. at 04:43  Оставите коментар  

Школске библиотеке и интернет

Конкурс РНИДС

Конкурс Регистра националних интернет домена Србије из августа 2011. односио се на популаризацију интернета. На конкурс је Друштво аплицирало са пројектом популаризације интернета међу школским библиотекарима који могу да постану, ако већ нису, носиоци ИКТ-промена у школи.

Садржаји  пројекта

Пројекат је замишљен и одобрен као елементарна обука школских библиотекара за коришћење интернета у образовне сврхе. Обука се састоји у шесточасовним вежбаоницама у београдским школама.

Теме обуке везане су за функције интернета:

 • Претраживање, вредновање и коришћење информација на интернету
 • Повезивање путем друштвених мрежа и веб-сервиса
 • Комуникативна и сарадничка функција интернета
 • Веб 2.0 алати корисни за школске библиотекаре и образовне раднике

Преузмите флајер овде.

Реализација пројекта

Пројекат је реализован у извођењем вежбаоница четири пута у Београду током јануара и фебруара и једном у Чачку, почетком марта.  Обуку је прошло 100-ак школских библиотекара и понеки заинтересовани наставник.

Погледајте или преузмите и друге материјале корисне за школске библиотекаре овде.

Published in: on 1. марта 2012. at 03:31  Оставите коментар